Подобряваме
агрикултурния
потенциал

Търгувани стоки

Основната дейност на фирмата е търговия, съхранение, транспорт и логистика на зърнени, маслодайни култури и минерални торове.

Пшеница

Маслодайни култури

Минерални торове

За нас

Ние свързваме производители и потребители на зърнени и маслодайни култури 

Депас-агро е активен износител на селскостопански стоки с изградени силни и продуктивни отношения с мултинационални компании, които са лидери в търговията със зърно и международни брокери.

Wheat in hands
нашите партьори

Силата на сътрудничеството в агробизнеса